De Café Site

Al sinds jaar en dag brouwen de paters-trappisten van de abdij van Saint-Rémy hun Rochefort bier met water uit de Tridaine-bron. Door de geplande uitbreiding van de nabijgelegen kalkgroeve vrezen ze dat de waterkwaliteit wordt aangetast. Dus zijn ze tegen. Tot woede van de vakbonden.

De kalkgroeve van la Boverie is een enorme ‘put’ in het landschap waaruit de groep Lhoist dagelijks tonnen van de waardevolle grondstof haalt. Lhoist wil de groeve verder uitdiepen om onder het inmiddels bereikte niveau te kunnen werken en zo de exploitatie tot zeker 2045 veilig te stellen.
Op maar een paar meter onder het niveau bevindt zich echter de Tridaine-bron die de stad Rochefort en de abdij waar de gelijknamige trappistenbieren worden gebrouwen van water voorziet. De paters vrezen dat een verdere uitdieping van de mijn de waterkwaliteit zal aantasten en hebben een juridisch stokje gestoken voor de aanvraag om dieper in de grond kalk te mogen winnen. Nu nog is het water zo zuiver dat het onbehandeld gebruikt kan worden om de bieren van de abdij mee te brouwen.

Lhoist heeft aangeboden andere waterputten te boren, maar de abdij blijft vrezen voor de kwaliteit van het bier en zo indirect ook het voortbestaan van de abdij. De vakbonden ontkennen dat het voortbestaan van de abdij op het spel staat als de groeve verdiept wordt. Krijgen de paters gelijk dan moet, aldus Lhoist, de kalkproductie binnen tien jaar gestopt worden en staan er 468 banen op het spel. Vandaag is er weer een gesprek tussen de bonden en de Waalse minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening .

De abdij van Saint-Rémy is één van de zes Belgische Trappistenkloosters waar bier wordt gebrouwen. De paters maken drie bieren: Rochefort 6, 8 en 10.