De Café Site

De Grolsch Horeca Academie houdt in zijn huidige vorm op te bestaan. Na 21 jaar en 25 lichtingen heeft de opleiding honderden afgestudeerde horecaondernemers opgeleverd. Nu gooit Grolsch het roer om. Geen nieuwe lichting meer, wel een uitgebreider trainingsaanbod voor horecaondernemers. Ook zal de begeleiding van de groep afgestudeerden geïntensiveerd worden.

Nog één lichting studeert er in juli af van de Grolsch Horeca Academie. En dan, voor het eerst in 21 jaar, start na de zomer geen nieuwe groep horecaondernemers in spe. Dinsdag 13 mei vond de voorlopig laatste lesdag plaats bij Le Vagabond in Rotterdam (foto onder). ‘Dat betekent absoluut niet dat de Grolsch Horeca Academie zal verdwijnen’, benadrukt Grolsch’directeur verkoop Edwin Blom. ‘Integendeel, maar we gaan er wel een andere invulling aan geven. Hoe? Daar zijn we nu volop mee bezig.’ Blom wil de exacte invulling nog niet bekendmaken. Wel zegt hij dat Grolsch ervoor kiest niet langer uitsluitend te investeren in de training van toekomstige ondernemers, maar om het aanbod voor de huidige horecaondernemers uit te breiden en de samenwerking met de groep afgestudeerden van met name de laatste vijf jaar te intensiveren. ‘Dit zullen we onder meer gaan doen door meer body te geven aan de terugkomdagen van de afgestudeerden. De Grolsch Horeca Academie zal meer een instituut worden waarbinnen ondernemers elkaar helpen te verbeteren en hun kennis vergroten. We gaan de afgestudeerden intensiever met elkaar in contact brengen. Dit met als doel het eigen horecabedrijf te versterken. We zien hierin meer toegevoegde waarde voor horecaondernemers, dan door alleen te focussen op het toevoegen van nog een extra lichting.’
Het niet starten met een opleiding voor een nieuwe groep horecaondernemers aankomend jaar is deels ook een kostenkwestie, erkent Blom. ‘De investering die Grolsch in de Horeca Academie doet in de tien, vijftien personen van iedere lichting die daadwerkelijk horecaondernemer worden is groot. Daar moet je een andere propositie tegenover zetten.’

Unieke horecaopleiding
Dik twintig jaar geleden nam de Enschedese brouwer samen met horecatrainer Ton Lenting het initiatief om een horecatraining op te zetten die zich sterk richt op het verbeteren van de ondernemersvaardigheden van toekomstige horecaondernemers. In een jaar tijd worden de ‘studenten’ – vaak bedrijfsleiders of zoons/dochters met overnameplannen – klaargestoomd voor een leven als horecaondernemer. In de 21 jaar van zijn bestaan leverde de Grolsch Horeca Academie zeker vierhonderd afgestudeerden af. Grolsch was altijd de enige grote brouwer die op deze manier tijd en geld investeerde in nieuwe horecaondernemers. Volgens Edwin Blom is het nog niet honderd procent zeker dat Grolsch nooit meer een nieuwe lichting ondernemers gaat trainen. Waarschijnlijk lijkt dat niet. ‘De samenwerking met de studenten wordt geïntensiveerd, en een deel van het trainingsprogramma wordt geïntegreerd met ons Lekkerder Bier programma dat we verder willen uitbreiden. Daarnaast blijft het voor ons natuurlijk van belang, dat talent niet mag verdwijnen. Iedere goede potentiële ondernemer moet je zien binnen te halen. Dat zal nog meer dan voorheen de taak van de accountmanager worden, samen met het ‘instituut’ Grolsch Horeca Academie.
Lekkerder Bier traint ondernemers op meerdere aspecten, gastvrijheid, kwaliteit, kennis van tappen, serveren, bierkennis. Het is het vervolg op andere programma’s die Grolsch in samenwerking met Lenting heeft ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de taptraining, de ondernemerstraining ‘Vakmanschap’, de vakmanschapscan en actief ondernemerschap..

Nieuwe voorstellen gedaan
Blom benadrukt dat het bureau van Ton Lenting, Lenting & Partners, volledig bij de nieuwe plannen betrokken is. ‘Met de exacte invulling zijn we nog bezig. Maar we willen dat ze een belangrijke rol binnen Lekkerder Bier én de Grolsch Horeca Academie blijven spelen.’ Ton Lenting zelf zegt het jammer te vinden dat er geen nieuwe lichting ondernemers start na de zomer. ‘Anderzijds is het natuurlijk ook prima om na 21 jaar te kijken of je er een andere invulling aan kunt geven. Veranderingen kunnen nooit kwaad. Wij hebben meerdere voorstellen gedaan over een andere invulling voor de Horeca Academie. Binnenkort gaan we daarover samen om de tafel.’