De Café Site

Maandag 1 februari verschijnt Stilleven. De eerste ‘kloosterglossy’ ter wereld. Abt Bernardus Peeters van zal het bijzondere tijdschrift presenteren dat volgens de makers ‘een zinderend samenspel is van beeld, tekst en vorm.’

Met een eigentijds magazine willen de Trappisten van Koningshoeven op laagdrempelige wijze een blik achter de schermen van het kloosterleven geven. Het tijdschrift is primair bedoeld voor de circa 120.000 jaarlijkse bezoekers van het gastenhuis, de abdijwinkel en de nabijgelegen brouwerij van La Trappe. Dat aantal neemt ieder jaar toe. Veel van de bezoekers zijn nieuwsgierig naar de leefwereld van de monniken en daar kunnen de Trappisten maar in beperkte mate aan tegemoet komen. Monniken leiden per definitie een leven in relatieve beslotenheid. Een ‘vrij’ bezoek aan het klooster, rondleidingen of gesprekken met de monniken behoren daarom niet tot de mogelijkheden. Met dit tijdschrift kunnen belangstellenden toch een goede indruk krijgen van het reilen en zeilen achter de kloostermuren.

Het tijdschrift is een knipoog naar de bladformule van een ‘glossy’. Het is volgens de makers een zinderend samenspel van beeld, tekst en vorm. De lezer maakt kennis met de abt van Koningshoeven en andere markante monniken. Ook vertelt het tijdschrift over de opmerkelijke geschiedenis van het klooster, wordt ‘een dag uit het leven van een monnik’ in beeld gebracht en bevat het inspirerende tips voor mensen die iets van de contemplatieve spiritualiteit een plek willen geven in hun eigen leven. Natuurlijk krijgen ook de bierbrouwerij van La Trappe en andere activiteiten van de abdij ruim aandacht en bevat het een interview met de Commissaris van de Koning, Wim van der Donk. Het is de eerste keer dat een contemplatieve kloostergemeenschap met deze bladformule komt.

“Een glossy staat vaak in het teken van glitter en glamour. Wie dat van ons verwacht, moeten we helaas teleurstellen”, aldus abt Bernardus van Koningshoeven, “Juist in de soberheid en puurheid schuilt de schoonheid van het Trappistenleven. Dat hebben we in dit tijdschrift proberen te vertalen. Het toont een even realistisch als openhartig beeld van een gemeenschap van monniken die met vallen en opstaan steeds meer op het spoor van God proberen te komen. Wij maken op onze wijze volop deel uit van de samenleving, werken om de kost te verdienen en hebben allemaal onze eigen achtergrond en karakter meegenomen. In deze kloosterglossy komen zowel de bijzondere als de meer alledaagse aspecten van ons leven aan bod.”

Stilleven wordt door de monniken van Koningshoeven in eigen beheer uitgegeven. Het concept is bedacht en ontwikkeld door (eind)redacteur Jan-Willem Wits, samen met fotograaf Peter Boer en vormgeefster Marijke Kamsma. Het tijdschrift is voor 14,95 euro te koop in de kloosterwinkel op het abdijterrein en via http://kloosterwinkelonline.nl/

brouwerij-1[1]